Стандартизація

“Динамічна” суттєвість — лихо з розуму

Відомий скептик Джон Г’юз (John Hughes) іронізує з приводу розмірковувань науковців щодо концепцій суттєвості ESG-інформації:

“…a better articulation of the “dynamic” nature of the two materiality perspectives to understand how sustainability matters can come to be considered as financial dependencies, risks, and opportunities over time and in alignment with the scientific evidence monitoring the environmental sustainability and social well-being of our planet and its inhabitants. We believe that the conceptualization of financial and impact materiality perspectives as “dynamic” is more helpful than a “double-materiality” dichotomy which implies incommensurable differences.”

“…краще сформулювати «динамічну» природу перспектив двох суттєвостей, щоб зрозуміти, як питання сталості можна розглядати через фінансові залежності, ризики та можливості з плином часу та у відповідності з науково доказовим моніторингом екологічної стійкості та соціального благополуччя нашої планети та її мешканців. Ми вважаємо, що концептуалізація фінансової перспективи та перспективи суттєвості впливу як «динамічних» є більш корисною, ніж дихотомія «подвійної матеріальності», яка передбачає несумірні відмінності”.

Відкритий лист до EFRAG та Фонду МСФЗ оргкомітету наукового круглого столу на тему «Дебати про ISSB та суттєвість», який був організований Брістольським університетом

“Оскільки я сам не академік, я не зовсім впевнений, наскільки цей останній пункт є семантичним, а не істотним. У будь-якому випадку, основний момент, який я вважаю (або його частина) полягає в тому, що будь-який вузько сфокусований фінансовий підхід до звітності в цій сфері буде приречений, чи то з точки зору його здатності генерувати корисну інформацію, чи то з точки зору ширшої довіри та користі. Але чи всі практики справді зможуть звітувати відповідно до стандарту, який передбачає «динамічну» концепцію, і чи зможуть інвестори та інші користувачі обробляти та діяти відповідно до цього для загального блага? У будь-якому випадку не найближчим часом. З цією метою важливо, що в листі також висловлюється занепокоєння, що «стандарти ISSB можуть ненавмисно сприйматися як «глобальна стеля» замість того, щоб діяти як «глобальна базова лінія», за відсутності нових важелів правового або ринкового примусу для забезпечення того, щоб звітність щодо сталого розвитку залишалася прогресивною…””.

Джон Г’юз

Джерело John Hughes IFRS Blog

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *