Проєкт RWD

13.12.2022

Після ретельного обговорення пропозицій стейкхолдерів, експертна група ESG UA NvD Platform затвердила зміни до проєкту RWD.


After careful discussion of the proposals of stakeholders, the ESG UA NvD Platform expert group approved amendments to the RWD project.

01.11.2022

Експертами Платформи в тісній колаборації з експертами декількох поважних міжнародних інституцій розроблено модельну схему комплексного незалежного контролю дотримання фінансової дисципліни при використанні коштів, спрямованих донорами для післявоєнної відбудови України.


The experts of the Platform, in close collaboration with the experts of several respected international institutions, have developed a model scheme of complex independent control of compliance with financial discipline when using the funds sent by donors for the post-war rebuilding of Ukraine.