EFRAG оголосила про початок публічних консультацій щодо євростандартів сталої звітності

EFRAG оприлюднила свій початковий проєкт європейських стандартів сталої звітності (ESRS) та оголосила про початок публічних консультації щодо проєкту. Нинішні громадські консультації організовані для отримання зворотного зв’язку щодо трьох ключових аспектів проєкту: 1) актуальності (запропонованої архітектури, впровадження принципів CSRD та загального змісту кожного ED); 2) можливі варіанти визначення пріоритетів/поетапного впровадження ESRS 3) адекватність кожної вимоги до…

ESG-звітність “більше не вважається м’якою інвестицією”

Ринковий попит і регуляторні вказівки щодо ESG-звітності швидко об’єднуються, — вказує у своїй статті Мора Ходж (Maura Hodge). Хоча кожна подорож ESG унікальна, є чотири кроки, які всі лідери можуть зробити, щоб довести, що їхні зобов’язання щодо ESG є ефективними та значущими: Розробити стратегію . Що означає ESG для вашої компанії? Як ESG відповідає цінностям вашої компанії? Визначте, що…

Управління ESG: рекомендації для комітетів з аудиту

Нове законодавство ЄС розширює повноваження правління та аудиторських комітетів, щоб охопити питання ESG. Пропозиція Європейської Комісії щодо Директиви з корпоративної звітності у сфері сталого розвитку (CSRD) покладає на аудиторські комітети низку завдань щодо звітності та забезпечення стабільності компаній. Пропозиція ЄС щодо Директиви про комплексну перевірку корпоративної стійкості (Directive on corporate sustainability due diligence) вимагає від компаній…

“Облік ESG — це безлад”

У свої статті  Robert G. Eccles та Bhakti Mirchandani підняли питання єдиних стндартів ESG-звітування. Майже кожна компанія сьогодні розуміє, що стійкість має стати основою її стратегії та процесу розподілу капіталу, але часто бентежить, як найкраще звітувати про прогрес ESG таким чином, щоб заслужити довіру акціонерів та інших стейкголдерів.  Потрібен єдиний набір стандартів для вимірювання та…

Нова ера сталого звітування: європейські SMEs в полі зору

Стаття Sophie Chirez та Julie Stuckens присвячена прийдешнеім змінам у європейському ландшафті ESG-звітування. Єврокомісія розробила власну законодавчу систему звітності щодо сталого розвитку для компаній, яка складається з трьох частин: CSRD , EU Taxonomy та SFDR . Нова вдосконалена версія Директиви про нефінансову звітність (NFRD), Директива про корпоративну  звітність в області сталого розвитку директиви (CSRD), є ширшою за обсягом і прозорішою, і…