Інвестування

Виклик українським будівельним компаніям

На свої сторінці у Linkedin Тетяна Кривомаз, ESG консультант, розмістила цікавий документ — проєкт Умов залучення українських будівельних компаній до відновлення об’єктів інфраструктури, що постраждали внаслідок воєнних дій.

Організаційно-правові параметри

1.Кінцевими бенефіціарними власниками підприємства не можуть бути громадяни країни-агресора.

2.Підприємство повинно мати не менше трьох років практичного досвіду виконання будівельно-монтажних робіт.

3.Підприємство відноситься до категорії  великих або середніх за класифікацією DIRECTIVE 2013/34/EU.

Фінансово-економічні параметри

1.Фінансова звітність за попередні два роки, складена за МСФЗ чи за МСФЗ для МСП.

2.Аудиторське підтвердження фінансової звітності. *Аудит проведено однією з таких компаній – Deloitte, PwC, EY, KPMG, BDO, Nexia, Crowe, Baker Tilly.

3.Відсутність економічних стосунків з суб’єктами, що є резидентами держав з переліку, затвердженого Радою ЄС 24 лютого 2022 року.

4.Відсутність економічних зв’язків з інститутами спільного інвестування.

5.Ефективна ставка корпоративного податку. Задекларована сума податку на прибуток за попередні два роки має становити не менше 15% прибутку,  відображеного у фінансовій звітності.

6.Прибуток до оподаткування за попередні два роки має становити не менше 5% обсягу загального доходу за даними фінансової звітності.

ESG параметри

                             Екологічні критерії

1. Наявність системи передпроектної оцінки впливу будівництва на довкілля та розвиток місцевих громад з урахуванням інтересів всіх груп зацікавлених осіб.

2. Проведення комплексної оцінки життєвого циклу будівель для мінімізації негативного впливу на довкілля та кліматичні зміни.

3. Досвід відновлення антропогенно та техногенно пошкоджених територій для нової забудови.

4. Практика відповідального землекористування, збереження ландшафтних особливостей та біорізноманіття в процесі проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції будівель та інфраструктури.

5. Дотримання вимог безпеки, якості та екологічної естетики будівель для забезпечення здоров’я і комфорту користувачів.

6. Застосування енергоефективних інноваційних технологій та стратегій зниження експлуатаційних витрат.

7. Відповідальний вибір будівельних матеріалів з урахуванням екологічних вимог та ланцюгів постачання.

8*. Наявність змістовної нефінансової інформації про кліматичні ризики (особливо інформації про абсолютні валові викиди парникових газів, відповідно до Корпоративного стандарту протоколу парникових газів, виражені у CO2 еквіваленті, класифіковані як викиди, – як мінімум Scope 1) у звіті про управління за попередні два роки.

                            Соціальні крітерії

1.Неприпустмість практики незаконного використання робочої сили – праця робітників, з якими не оформлені трудові  або цивільно-правові стосунки.

2.Недопущення практики незаконної оплати праці (т.зв. «зарплата в конвертах»).

3.Відсутність фактів залучення підприємства у репутаційні скандали і конфлікти з територіальними громадами та громадськими організаціями (незаконне землевідведення, руйнація пам’яток архітектури, етс).

4.Відсутність свідчень про токсичність робочих місць, включаючи сексуальні домагання.

5*.Філантропічна залученість (благодійність щодо закладів культури, освіти , спорту етс) та інклюзивність.

                              Управлінські критерії

1.Підприємство має ефективно функціонуючу систему незалежного внутрішнього аудиту та корпоративного комплаєнсу

2*. Підприємство має формалізований антикорупційний корпоративний регламент, схему захисту внутрішніх інформаторів.

3*. Соціальна та гендерна рівність в органах управління підприємством. Кількість жінок в органах управління підприємством на керівних посадах складає не менше 40%.

4*. Сертифікаційне підтвердження професійного рівня посадових осіб:

– будівельний персонал – BREEAM, LEED, DGNB, або інші міжнародні рейтингові системи зеленого будівництва.

-бухгалтерьский персонал – СІМА, АССА, ICAEW, AICPA.

-внутрішній аудит – IIA

-фахівці зі сталого розвитку – GRI.”

Джерело: Тетяня Кривомаз

На сторінці автора також розміщено англійську та французьку версіії документа.

  1. З такими ” критеріями” Україна залишиться в руїнах! Получається , що перед тим щоб розчистити вулицю – треба просертифікувати лопату, отриати міжнародний диплом магістра лопати . У будівельних компаній є ліцензія – цього достатньо., головне щоб її не за взятку давали, а дійсно перевіряли виконання вимог для її отримання.

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *