Стандартизація

ESRS як “інше джерело” для ISSB

Джон Г’юз зробив огляд відгуків провідних аудиторських фірм щодо застосування вимог “інших джерел” при звітування за сталими МСФЗ. Цікаве питання полягає, зокрема, і в тому, чи слід розглядати євростандарти як “інші джерала” при застосування вимог IFRSS.

“EY додав ще щось, що могло б розширити список: «альтернативним джерелом, яке організації (особливо в Європі) можуть включити у свої міркування, є Європейські стандарти звітності про сталий розвиток (ESRS), підготовлені Європейською консультативною групою з фінансової звітності ( EFRAG), яка буде обов’язковою відповідно до Директиви щодо корпоративної звітності про сталий розвиток (CSRD). ESRS, ймовірно, стане основою для звітності про сталий розвиток в Європейському Союзі (ЄС)…».

Mazars :

  • ..якщо МСФЗ S1 стосується розкриття інформації, пов’язаної зі сталим розвитком, крім стандартів розкриття інформації про сталий розвиток МСФЗ, ми вважаємо, що від суб’єкта господарювання не слід вимагати розглядати всі ці джерела. Натомість суб’єкт господарювання може розглядати ці вказівки лише тоді, коли це буде вважатися доречним, зокрема ESRS для європейських компаній.”

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *