Звітування клімат

IFRS S2: дослідження АССА

АССА спільно з бізнес школою Адама Сміта провели дослідження готовності підприємств у двох галузях (будівельні матеріали та хімікати) до виконання вимог, викладених в проєкті “кліматичного” стандарту IFRS S2. Ці дві галузі стикаються зі значними ризиками через зміну клімату, а також викидають високі рівні парникових газів від своєї діяльності. Аналіз ґрунтувався на найновіших пакетах корпоративної звітності, створених 100 компаніями: 50 найбільшими за викидами у всьому світі з кожної з двох галузей.

Ключові висновки

Компанії, які прийняли Рекомендації TCFD, значно краще підготовлені до виконання вимог щодо розкриття інформації в МСФЗ S2, ніж ті, які цього не зробили. У зв’язку з цим, там, де МСФЗ S2 вводить «нові» вимоги до розкриття інформації, які виходять за межі Рекомендацій TCFD, вони бачать дуже низьке, навіть нульове розкриття інформації. 

Області з низьким рівнем розкриття включають:

  • 0% розкриття інформації про вплив на балансову вартість активів і зобов’язань у фінансовій звітності (ED IFRS S2, параграф 14(b))
  • 0% на процес перегляду цілей щодо адаптації до клімату та пом’якшення наслідків (ED IFRS S2, параграф 13(b)(iii))
  • 0% на стійкість до зміни клімату – аналіз сценарію (ED IFRS S2, параграф 15(a)(iii)1-2)

Крім того, розкриття інформації часто є розрізненим, дубльованим, майже без перехресних посилань. Результатом є інформаційне перевантаження, яке заважає, замість того, щоб забезпечити прозорість і порівнянність, і читачам доводиться витрачати багато часу та зусиль, щоб знайти потрібну інформацію.

  • Близько половини розкритої інформації міститься в річному звіті
  • Понад третина розкритої інформації дублюється в кількох звітах
  • Менше половини компаній надали перехресні посилання
  • Більшість компаній уже використовують різні існуючі системи звітності: 77% стверджують, що приймають Рекомендації TCFD. 
  • Лише 7% компаній не посилаються на жодні стандарти чи рамки, і вони демонструють набагато нижчий рівень розкриття інформації. 
  • 55% компаній нашої вибірки мають певну форму підтверджень щодо розкриття інформації

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *