Управління ESG: рекомендації для комітетів з аудиту

Нове законодавство ЄС розширює повноваження правління та аудиторських комітетів, щоб охопити питання ESG. Пропозиція Європейської Комісії щодо Директиви з корпоративної звітності у сфері сталого розвитку (CSRD) покладає на аудиторські комітети низку завдань щодо звітності та забезпечення стабільності компаній. Пропозиція ЄС щодо Директиви про комплексну перевірку корпоративної стійкості (Directive on corporate sustainability due diligence) вимагає від компаній…