Стандартизація

Чи з’являться “кліматичні” обіцянки в пасиві балансу?

IFRIC визнав МСБО 37 достатнім для вирішення зобов’язань, пов’язаних із кліматом, без необхідності подальшого встановлення стандартів.

Крім цього, IASB зазначила, що було б корисно розробити приклади, щоб проілюструвати, як застосовувати стандарти МСФЗ для звітування про вплив кліматичної та іншої невизначеності у фінансовій звітності.

Ці приклади потенційно можуть включати вказівки щодо суджень, додаткове розкриття інформації про оцінки чи ризики, розрахунки знецінення, дезагреговану інформацію та положення про виведення з експлуатації.

Наступним кроком щодо цього є те, що протягом 2024 року буде опубліковано проект для ознайомлення з цими прикладами. Вони знову не призведуть до змін конкретних стандартів, але, якщо будуть прийняті, будуть включені як ілюстративні приклади, які супроводжуватимуть стандарти МСФЗ.

Більше

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *