Стандартизація

КPMG про ESRS-гайд щодо визначення “ланцюга вартості”

EFRAG  запросила коментарі щодо запропонованих вказівок із впровадження Європейських стандартів звітності про сталий розвиток (ESRS)  .

KPMG вітає зусилля EFRAG щодо розробки вказівок щодо суттєвості та ланцюжка вартості, оскільки інтерпретації цих сфер будуть критичними для підтримки узгодженості та порівнянності у звітності. Керівництво також матиме вирішальне значення для визначення того, чи забезпечують ESRS сумісність і баланс витрат і вигод, очікуваний від CSRD.

Звертаємо увагу на коментар щодо ланцюга вартості:

“Запропоновані рекомендації щодо ланцюга створення вартості є корисними для висвітлення деяких важливих особливостей ESRS, а саме того, що визначення ланцюга створення вартості в стандартах ISSB і GRI узгоджуються і що ESRS не вимагає інформації про кожного учасника ланцюжка створення вартості“.

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *