будівництво Екологія

Післявоєнна відбудова: між амбітністю та прагматизмом

Проєкт  «Інтеграція сталого розвитку в Україні відповідно до Європейського зеленого курсу» пропонує розглядати зелене (чи стале) відновлення України як одну з можливих концепцій повоєнного відновлення. Концепція зеленого відновлення базується на цілісному баченні розвитку суспільства, економіки та держави в цілому.

Аналітична записка “Зелене повоєнне відновлення України: візія та моделі” містить обґрунтування концепції зеленого повоєнного відновлення України та можливих моделей її втілення. Запропоновано розглянути дві моделі зеленого відновлення: амбітну та прагматичну. Обидві моделі спрямовані на забезпечення сталого повоєнного розвитку України, а також екологічно та кліматично стійкої відбудови зруйнованих та пошкоджених війною обʼєктів.

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *