Нагляд

Управління ESG: рекомендації для комітетів з аудиту

Нове законодавство ЄС розширює повноваження правління та аудиторських комітетів, щоб охопити питання ESG. Пропозиція Європейської Комісії щодо Директиви з корпоративної звітності у сфері сталого розвитку (CSRD) покладає на аудиторські комітети низку завдань щодо звітності та забезпечення стабільності компаній. Пропозиція ЄС щодо Директиви про комплексну перевірку корпоративної стійкості (Directive on corporate sustainability due diligence) вимагає від компаній реалізувати низку дій і політик для подолання негативного впливу на права людини та навколишнє середовище у їхніх власних операціях та у своїх ланцюжках створення вартості.

У цьому запропонованому Accountancy Europe документі наведено огляд очікуваної ролі та відповідальності аудиторських комітетів у світлі відповідного законодавства ЄС та вимог зацікавлених сторін. Він містить рекомендації для комітетів з аудиту щодо їх ESG-обов’язків.

Джерело Accountancy Europe

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *